Termeni și
condiții

Franciza Bella Italia

Societatea este denumirea comercială a Monoprix SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Brăila, str. Plevna, nr. 176, județ Brăila, având număr de ordine în Registrul Comerțului J09/366/1993, cod unic de înregistrare fiscală 3720057.

Vânzător – SOCIETATEA sau orice partener al acesteia.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un cont în website și efectuează o comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta de peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către societate (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între societate și acesta (și care necesită crearea și utilizarea unui cont) sau care achiziționează produse sau servicii prin intermediul platformei, fără autentificare.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe website, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice website-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont – secțiunea din website formată dintr-o adresă de email și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client/cumpărător și istoricul cumpărătorului în website (Comenzi, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea contului sunt corecte, complete și actualizate. 

Coșul meu – secțiune din cont care permite cumpărătorului/utilizatorului să adauge bunuri sau servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior. În cazul în care  bunurile sau serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea comenzii, cumpărătorul/utilizatorul poate beneficia de serviciul oferit de către vânzător de urmărire a bunurilor și serviciilor prin primirea de comunicări comerciale din partea acestuia.

Website – magazinul online găzduit la adresa web francizabellaitalia.ro și subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul website-ului, intenția sa fermă de a achiziționa bunuri și servicii de pe website.

Bunuri și servicii – orice produs sau serviciu listat pe website, inclusiv produsele și serviciile menționate în comandă, care urmează fi furnizate de către vânzător cumpărătorului, ca urmare a contractului încheiat.

(-) Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de bunuri și/sau servicii, având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între vânzător și cumpărător, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a cumpărătorului.

Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui email trimis cumpărătorilor de către vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al vânzătorului/cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

(-) Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui bun sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și a capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă bunul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

(-) Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui review sau a unui alt comentariu.

(-) Întrebare – formulă de adresare către alți utilizatori/clienți/cumpărători cu scopul de a obține informații despre bunurile sau serviciile din pagina respectivă.

(-) Răspuns – informație scrisă care este transmisă utilizatorului/ clientului/ cumpărătorului care are a adresat o întrebare în website, în pagina unui anumit Bun. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/ SMS/telefonic/mobile push /etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la bunuri și servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui bun și/sau serviciu de către societatea Bella Italia cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Important: Accesul la magazinul online poate fi accesat doar prin cont autorizat.

2. Documente contractuale

2.1. Prin înregistrarea unei comenzi pe website, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau email) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către cumpărător, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face electronic (email) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau serviciilor din comandă. Dacă modifică orice cantitate de bunuri și/sau servicii din comandă, va anunța cumpărătorul la adresa de email sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către vânzător pe website vor sta la baza contractului.

3. Politica de vânzare online

3.1. Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui utilizator/cumpărător.

Pentru motive justificate, Bella Italia își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorului/cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității utilizatorului/cumpărătorului pe website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel societatea.

(-) În oricare dintre aceste cazuri, utilizatorul/cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu clienții de la Bella Italia, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

3.2. Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin adresele menționate la secțiunea “contact” din website. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. Bella Italia poate publica pe website informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care aceasta are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp sau în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe website sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.5. În cazul plăților online, vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător. Costul include, dar nu se limitează, la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai cumpărătorul.

3.6 Toate informațiile folosite pentru descrierea bunurilor și/sau serviciilor disponibile pe website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

(-)3.7. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui bun sau serviciu, cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui review legat de bunul sau serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de cumpărător în cont. În acest fel, cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili utilizatori/ clienți/ cumpărători de pe  website și se implică activ în dezvoltarea de noi servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor bunurilor.

4. Cesionarea și subcontractarea

4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe website, sunt proprietatea exclusivă a societății, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/cumpărătorului/utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decat cel original, intenționat de societate, includerea oricărui conținut în afara website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al societății asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al societății.

5.3. Orice conținut la care clientul/cumpărătorul/utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între societate și acesta, și fără nicio garanție implicită sau expres formulată din partea societății cu referire la acel conținut.

5.4. Clientul/utilizatorul/cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului.

5.5. În cazul în care societatea conferă clientului/cumpărătorului/utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care clientul/cumpărătorul/utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea societății pentru respectivul client/cumpărător/utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun conținut transmis către client, utilizator sau cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligaâie contractuală din partea societății și/sau al angajatului/prepusului societății care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

6. Comanda

6.1. Clientul/cumpărătorul poate efectua comenzi pe website, prin adăugarea bunurilor și/sau serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda prin efectuarea plății prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un bun și/sau un serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui bun/serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului/serviciului.

6.2. Pentru produsele care pot fi personalizate, cumpărătorul trebuie sa atașeze în pagina de produs fotografia/textul pe care dorește sa fie imprimat pe acesta.

*Cumpărătorul își asumă calitatea fotografiei și confirmă dreptul de proprietate asupra acestuia,  prin încărcarea pozelor în website-ul francizabellaitalia.ro.

6.2. Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

6.3. Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte ca vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil /agreat de vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealalta sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

6.4.2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de societate, în cazul plății online;

6.4.3. Datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe website sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul are dreptul să returneze un bun sau să renunțe la un serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Condițiile de retur sunt următoarele:

– produsul trebuie să fie în starea în care cumpărătorul l-a primit;

– produsul să nu fie personalizat;

Potrivit Ordonanței 34/2014, art.16, litera c), produsele personalizate NU se returnează. Așadar, este foarte important să te asiguri ca fotografia încărcată este la rezoluție bună, nu este neclară sau pixelată, iar textul ales este scris corect ortografic și gramatical.

7. Confidențialitate

7.1. Societatea va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de cumpărător/client cu privire la comandă/contract fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.

7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui website, oferiți vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul website-ului. Societatea nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

9. Comunicări comerciale

9.1. Cumpărătorul/utilizatorul/clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat vânzătorului pentru comunicările comerciale conținând informații generale și tematice, inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

9.1.2. Prin modificarea setărilor din cont la secțiunea “Abonările mele”;

9.1.3. Prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în comunicările comerciale primite de la vânzător;

9.1.4. Prin contactarea vânzătorului;

9.2. Prin adăugarea de bunuri sau servicii în secțiunea din cont “Coșul meu”, vânzătorul va transmite cumpărătorului/utilizatorului comunicări comerciale cu privire:

 • la modificarea prețului bunurilor sau serviciilor adaugate în secțiunea “Coșul meu”;
 • la recomandări de bunuri sau servicii similare cu cele adăugate în secțiunea “Coșul meu”;
 • la existența  bunurilor sau serviciilor în secțiunea “Coșul meu”, și disponibilitate stoc Bunuri sau Serviciilor adaugate în secțiunea “Coșul meu”.

10. Facturare – plată 

10.1. Prețurile bunurilor și serviciilor afișate în cadrul website-ului www.francizabellaitalia.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conține bunuri și/sau servicii vândute de societatea, cu excepția bunurilor și/sau serviciilor vândute de partenerii societății, precum și pentru orice alte plăți aferente comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în contul cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de email menționată de cumpărător în contul său.

10.4. Pentru a corecta comunicarea facturii aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.

10.5. Prin această modalitate de comunicare cumpărătorul, accesând contul său, va deține o evidență a facturilor emise de societate, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.6. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către societatea în contul sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de email menționată în contul său.

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzeci și opt) de ore în cont, te rugăm sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de email: office@bella-italia.ro.

10.8. Plata se poate realiza:

– online, cu cardul;

ramburs, la curier;

10.10. Datele cardului de plată ale utilizatorului/ cumpărătorului nu vor fi accesibile societatea și nici nu vor fi stocate de către de societatea, ci de către procesatorul de plăți integrat în website, entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate utilizatorul/ cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

11.  Livrarea bunurilor

11.1. Condițiile de livrare a bunurilor și serviciilor vândute de către societatea le regăsești în secțiunea Livrare comenzi.

11.2. Condițiile de livrare a bunurilor și serviciilor vândute de către partenerii  societății în secțiunea vânzări.

11.3. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.4. Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor și serviciilor numai pe teritoriul României.

14.  Răspundere

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin crearea și utilizarea contului, utilizatorul/ cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.

14.3. Prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului și/sau plasarea comenzilor, clientul/utilizatorul/cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și condițiile website-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul website-ului, existentă la data creării contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării comenzii.

14.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile website-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a website-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili clienților/utilizatorilor/ cumpărătorilor de la momentul afișării în website. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website versiunea modificată a documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

15.  Scrierea de review-uri, comentarii, întrebări și răspunsuri

15.1. Scrierea de review-uri, comentarii, întrebări și răspunsuri se poate face, de către utilizatori/clienți/cumpărători, în secțiunile “Întrebările și răspunsurile clienților” și “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

15.2. În momentul înregistrării unui anumit review/comentariu/întrebare/răspuns pe website, utilizatorii/clientii/cumpărătorii acorda vânzătorului o licenta neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

15.3. Fiecare utilizator/client/cumpărător, în momentul înscrierii de review/comentariu/întrebare/răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 • să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării comenzii;
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt utilizator/client/cumpărător;
 • să se asigure ca informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marca comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe website fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
 • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către vânzător sau să înscrie review-uri/comentarii/întrebări/răspunsuri care să conțină materiale de natura publicitară;
 • să nu utilizeze review-ul/comentariul/întrebarea/răspunsul ca mijloc de comunicare cu vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale vânzătorului înscrise pe website.

15.4. Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui review, utilizatorul/clientul/cumpărătorul va adăuga și un rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu ratingurile corespunzătoare lor, vor influența rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un review însoțit de un rating mare duce la o creșterea ratingului general, iar un review însoțit de un rating mic duce la o scădere a ratingului general.

Utilizatorii/clienții/cumpărătorii ce înscriu review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

 • fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;
 • fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licețios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice;

fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;

15.5. Când un review/comentariu/întrebare sau răspuns este semnalat de către un utilizator/client/cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către vânzător pentru a determina dacă încalcă Termeni și Condiții website. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din website numai după examinarea acestora de către vânzător.

15.6. În cazul în care vânzătorul constată încălcarea Termenelor și condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea utilizatorului/clientului/cumpărătorului de a înscrie review-uri/comentarii/întrebări sau răspunsuri în secțiunile “Întrebări și răspunsuri ale clienților” și “Review-uri”.

Pentru sesizări sau reclamații legate de bunul și/sau serviciul achiziționat, cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul website-ului: office@bella-italia.ro. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

16.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.1. Te rog să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

17.  Folosirea cookie-urilor

17.1. Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

18.  Forța majoră

18.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forța majoră. Forta majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

18.2.  Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

19.  Legea aplicabilă – jurisdicția

19.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între vânzător și utilizatori/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Județul Iași.